PENTUEEN SUKUTAULU / PEDIGREE OF LITTER
Hokuoukensha No Akifuu
ER37401/03
Daiunkai Go Boushuu Kaikasou
JKC JL00041/03-0
ER32855/03
Kantou Biryuu Go Shirai
JKC JL00093/02-0
Yamoto Go Shirai
JKC JL00091/02-0
Honoka Go Kurume Hirose
JKC JL00437/02-0
ER32854/03
Yuushi Go Kurume Hirose
AKIHO99-1508
Kotoka Go Kurume Hirose
JKC JL00365/95-0
Chuji des Dragons du Soleil Rouge
LOF5485
ER28963/08
Anika-Go de la Vallee des Dragons Sacres
LOF4927/705
Kensei Go Okayama Nishioota
AKIHO 02-2472
U'Saotome-Ranyuu-Go de la Vallee des Dragons Sacres
LOF4106/790
R'Ming-shu des Dragons du Soleil Rouge
LOF3324/649
Kibou Go Kisarazu Shirai Kensha
AKIHO 98-3738
Medhi de la Vieuville
LOF1896/404